Kan Gazi Ci̇hazi

Çalışma Metodu Elektrokimyasal
Monitörize edilen parametreler pH, PCO2, Po2,
Na, K, iCa, Glu, Lac, Hct, TCO2, HCO3, Beecf, BE b, sO2, Hb
Çalışma Sıcaklığı 15 – 30 C [59 – 86 F] Ekran Epoc Host yazılım uygulaması yüklü taşınabilir bilgisayar
Batarya Lityum İyon Şarj Edilebilir Pil
Giriş ara yüzü MS Windows Mobile
Bağlanabilirlik Test sonuçları gerçek zamanlı olarak epoc veri
yöneticisine ve hastanenin LIS/HIS sistemine aktarılmaktadır.
Barkod okuyucu/Lazer Tarayıcı Dahili Barkod Okuyucu
Cihazla beraber verilecek aksesuarlar Şarj Kablosu, printer
Ölçüm Tamamlama Zamanları 30 saniye

Working Method Electrochemical
The monitored parameters are pH, PCO2, Po2,
Na, K, iCa, Glu, Lac, Hct, TCO2, HCO3, Beecf, BEb, sO2, Hb
Working Temperature 15 – 30 C [59 – 86 F] Display Portable computer with Epoc Host software
application installed
Battery Lithium Ion Rechargeable Battery
Input interface MS Windows Mobile
Connectivity Test results in real time with epoc data
manager and the hospital’s LIS / HIS system.
Barcode reader / Laser Scanner Built-in Barcode Reader
Accessories to be supplied with the charger Cord, printer
Measurement Completion Times 30 seconds